مفتول گالوانیزه با روکشpvc

قطر مفتول:از سایز ۲ الی۴ میلیمتر
موارد کاربرد:تولید توری حصاری وپرسی و غیره