مفتول سیاه

قطر مفتول : از سایز ۱٫۵ الی ۶٫۵ میلیمتر
میلگرد کشش تا سایز ۸ میلیمتر
نوع جنس :فولاد پر کربن
موارد کاربرد: صنایع مفتول ، بسته بندی کشاورزی ، عایق بندی و آرماتور بندی و غیره